សិល្បះគូរគំនូរលើពោះស្រ្តី ដែលមានផ្ទៃពោះ

lifebuzz-b2075ad603c9647d721f024dccf9c23a-limit_2000

ការគូរគំនូររាងកាយគឺជាសិល្បៈមួយដែលមានការរីកលូតលាស់ ។សិល្បករចំណាយពេលយ៉ាងល្អិតល្អន់គូរគំនូរលើបុគ្គលដែលជាស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។ វាពិតជាប្លែកខ្លាំងណាស់ដែគំនូរទាំងនេះមិនដូចជាគំនូរដ៏ទៃ ព្រោះសិល្បករបានគូវវាឡើងនៅលើពោះរបស់ស្រ្តីដែលមានផ្ទៃពោះទៅវិញ ។ ចូលទស្សនារូបភាពប្លែកៗខាងក្រោមដែលសិល្បករបានគូរឡើង ។

រូបទី១

32-year old Fatima has painted over 200 pregnant women. She says the experience is a beautiful way for expectant moms to connect with their babies.

រូបទី២

Fatima wanted her sister to be her first muse but that didn't happen. "I wanted to paint my sister’s belly, who was expecting triplets in her pregnancy, but she did not feel well and could not do it," says Fatima.

រូបទី៣

The artist who lives in Sant Felio de Guixols, Spain, says women get their tummies painted at any stage of the pregnancy.

រូបទី៤

"While I recommend a mother enjoys the belly painting most during the sixth and eighth month of pregnancy, there are many women who come for it during second or third month of gestation period to announce the good news to their family and friends," explains Fatima.

រូបទី៥

The mom has created just about every possible painting imaginable. From a scene from the movie Up, animals and their cubs, to intricate designs, the sky is the limit.

រូបទី៦

"Every mother is different and has her own taste, hobby and stories to tell," says Fatima of the painting process.

រូបទី៧

Pregnant women in Spain love this art medium.

រូបទី៨

"It is great to see women coming to me for the experience," says Fatima.

រូបទី៩

Here she creates an amazing paint of twins in the womb.

រូបទី១០

Although, her work requires meticulous concentration, she has no complaints from the moms-to-be.

រូបទី១១

Fatima says that the expectant mothers love the brush strokes as well as the babies who respond to the gentle stimuli.

រូបទី១២

"The baby can feel the energy of her mother and brushstrokes that are a great sensor stimuli, so it is very normal that during the session the baby offer some kicks," says Fatima. She admits that when a baby kicks, that is her favourite part of her job.

រូបទី១៣

One friend asked Fatima to paint her growing belly. After that, her career took off in a new way.
តើរូបភាពមួយណាដែលអ្នកគិតថាឡូយជាងគេ?

អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register