ជណ្តើរយន្តដល់អស្ចារ្យ នៅ ជុំវិញពិភពលោក

lifebuzz-be3459ecb024831b2d5e94f498336223-limit_2000

គ្រប់ប្រទេសនិមួយៗគ្រប់កន្លែងតែងមានជណ្តើរយន្តដើម្បីសម្រួលដល់ការឡើងចុះរបស់មនុស្ស ។បច្ចុប្បន្នបច្ចែកទេសកាន់តែរីកចំរើន ការបង្កើតជណ្តើរយន្តកាន់តែទំនើប ព្រមទាំងស្រស់ស្អាតអស្ចារ្យ ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពជណ្តើរយន្តដល់អស្ចារ្យតដែលបានដកស្រង់ចេញពីជុំវិញពិភពលោក ។

១.ជណ្តើរយន្ត AquaDom ទីក្រុង Berlin ប្រទេស Germany

AquaDom, Berlin, Germany

២.ជណ្តើរយន្ត Bailong ទិក្រុង Zhangjiajie ប្រទេស ចិន

Bailong Elevator, Zhangjiajie, China

៣.ជណ្តើរយន្ត Hammetschwand ទីក្រុង Ennetbürgen ប្រទេស Switzerland

Hammetschwand Elevator, Ennetbürgen, Switzerland

៤.ជណ្តើរយន្ត SkyView ទីក្រុង Stockholm ប្រទេស Sweden

SkyView Elevator, Stockholm, Sweden

៥.ជណ្តើរយន្ត Gateway Arch St ទីក្រុង Louis ប្រទេស Missouri

Gateway Arch, St. Louis, Missouri

៦.ជណ្តើរយន្ត Eiffel Tower ទីក្រុង Paris ប្រទេស France

Eiffel Tower Lift, Paris, France

៧.ជណ្តើរយន្ត Louvre ទីក្រុង Paris ប្រទេស France

Louvre Lift, Paris, France

៨.ជណ្តើរយន្ត Lacerda ប្រទេស Brazil

Elevador Lacerda, Salvador, Bahia, Brazil

៩.ជណ្តើរយន្ត Santa Justa ទិក្រុង Lisbon ប្រទេស Portugal

Santa Justa Lift, Lisbon, Portugal

១០.ជណ្តើរយន្តក្នុងសារមន្ទីរក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz ទីក្រុង Stuttgart ប្រទេស Germany

Mercedes-Benz Museum Elevator, Stuttgart, Germany

១១.Sky Tower ប្រទេស New Zealand

Sky Tower, Auckland, New Zealand

១២.Taipei ១០១ទីក្រុង Taipei ប្រទេស Taiwan

Taipei 101, Taipei, Taiwan

១៣.Rockefeller Center ប្រទេស New York

តើអ្នកគិតថាជណ្តើរយន្តមួយណាដែលអស្ចារ្យជាងគេ?

អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register