រូបភាពដ៏កក់ក្តៅទាំង២៥ នៃការរួមដំនេករបស់ទារក និង​ សត្វឆ្កែ

lifebuzz-6f9fa81a042135b30fdf7a979a189df3-limit_2000

សត្វឆ្កែគឺជាមិត្តភក្តិល្អបំផុតរបស់កុមារ ។ សត្វឆ្កែគឺជាសត្វដែលស្រឡាញ់ម្ចាស់ គេមិនដែលថាឈប់ស្រឡាញ់យើងម្តងណាឡើយ គេតែងតែនៅក្បែរអ្នក និង មិនចងើឃ្លាតពីអ្នក ។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពដ៏កក់ក្តៅនៃការដេករបស់ទារកនិងសត្វឆ្កែ មើលទៅពួកគេពិតជាគួរអោយស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់។

រូបទី១

We call this triple spooning!

រូបទី២

And in that moment, time stops.

រូបទី៣

Just sleeping together near the fireplace.

រូបទី៤

Sleeping sweethearts.

រូបទី៥

Just napping in the dog's bed, no big deal.

រូបទី៦

Big guys have a soft spot too.

រូបទី៧

It's just so hard for them to keep their eyes open.

រូបទី៨

This boy is definitely already attached to his little lab.

រូបទី៩

When the dog treats the baby as his own pup.

រូបទី១០

I think it's safe to say this girl is pretty well protected.

រូបទី១១

When the baby is fully enclosed in the dog's arms.

រូបទី១២

Didn't know they make baby seats compatible for both a baby and dog!

រូបទី១៣

When the dog meets the baby for the very first time.

រូបទី១៤

True love is when you sleep on the ground alongside your best friend.

រូបទី១៥

Living the life.

រូបទី១៦

When you all sleep in unison.

រូបទី១៧

Just a dog keeping his best buddy company during a nap.

រូបទី១៨

It looks like his headlock put them both to sleep.

រូបទី១៩

When the baby turns his back against you, you have to find a new spooning mate.

រូបទី២០

Just a regular day for these two couch potatoes.

រូបទី២១

It looks like this little girl is already in love with her pug.

រូបទី២២

This little bull thinks the baby is its pillow.

រូបទី២៣

So much cuteness in just one crib!

រូបទី២៤

"This is my baby, not yours."

រូបទី២៥

And here, we've got the ultimate napping duo.

តើរូបភាពខាងលើនេះមួយណាដែលអ្នកគិតថាគួរអោយស្រឡាញ់ជាងគេ?

អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register