១០សណ្ឋាគារដែលមានកន្លែងទទួលភ្ញៀវគួរអោយទាកទាញបំផុតក្នុងលោក

lifebuzz-0c4246cd04584c147a40f5eac9131542-limit_2000

អ្វីដែលធ្វើឱ្យសណ្ឋាគារមួយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍? សំនង់អគារ, សេវាអនាម័យនិងភាពអស្ចារ្យគឺជាគន្លឹះ  ប៉ុន្តែកន្លែងទទួលភ្ញៀវគឺជាកត្តាសំខាន់ផងដែរ។ កន្លែងទទួលភ្ញៀវរបស់សណ្ឋាគារនេះគឺជារឿងដំបូងដែលអ្នកមើលឃើញនៅពេលដែលអ្នកដើរចូល  ដូចនេះបើការតុបតែងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរវាជាការទាក់ទាញដ៏ល្អបំផុត។

បន្ទប់រងចាំរបស់សណ្ឋាគារនៅខាងក្រោមនេះគឺមានចំនុចមួយចំនួនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញ។

សូមទស្សនាបន្ទប់រងចាំរបស់សណ្ឋាគារនីមួយៗមើល តើវាពិតជាទាក់ទាញយើងដល់កំរិតណា?

1. The Me Dubai Hotel

The Me Dubai Hotel will open in 2016, and at the center will be this massive, impressive lobby.

និងចាប់បើរដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នេះ នៅចំកណ្តាលសណ្ឋាគារមួយនេះវាមានទ្រង់ទ្រាយធំ និង គួរអោយចាប់អារម្មណ៍។

2. Over at the Burj Al Arab in Dubai

Over at the Burj Al Arab in Dubai, the lobby is basically a gigantic, colorful atrium.

3. The Vault Karaköy, in Istanbul Turkey

The Vault Karaköy, in Istanbul, Turkey used to be a bank, but was recently restored by architect Han Tümertekin. In addition to the fireplaces, the entire lobby is filled with work from artists all over the world.

4. The Raffles Hotel in Singapore

The Raffles Hotel in Singapore is 125 years old, and still as gorgeous as ever.

មានអាយុ 125 ឆ្នាំហើយនៅតែមានការស្រស់ស្អាតជារៀងរហូត។

5. The Hyatt Regency in San Francisco

The Hyatt Regency in San Francisco, California has a lobby that is 42,000 square feet and 17 stories high, making it the largest hotel lobby in the world.

សណ្ឋាគារនេះមានបន្ទប់ 42,000 និង 17 ជាន់ វាជាប់ឈ្មោះ ជាសណ្ឋាគារធំបំផុតក្នុងពិភពលោក។

6. The Hotel Veranda High Resort in Chiang Mai

The Hotel Veranda High Resort in Chiang Mai, Thailand has an open-air lobby, which allows guests to get breathtaking views before they even check in.

7. The iconic Mandarin Oriental in Tokyo

The iconic Mandarin Oriental in Tokyo, Japan has a lobby that's actually on the hotel's top two floors, offering incredible views of Tokyo.

8. Shangri-La Shard in London

Shangri-La Shard in London also has a lobby on the top floors, providing new guests with breathtaking views of the city.

9. The Four Seasons George V in Paris

The Four Seasons George V in Paris is one of the most luxurious lobbies in the world, particularly due to the massive floral displays that are replaced constantly. In fact, the hotel spends about one million euros per year on flowers alone.

10. The Grand Chola Hotel in Chennai India

The Grand Chola Hotel in Chennai, India is spartan, but there is always a line of staff waiting to receive guests on the massive marble stairs.

សំរាប់លោកអ្នកគិតថា សណ្ឋាគារមួយណាមានកន្លែងទទួលភ្ញៀវគួរអោយទាកទាញជាងគេ?

អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : lifebuzz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register