រូបភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំង១០នេះដែលយើងមិនគួរប្រថុយធ្វើតាមពួកគេ

lifebuzz-3dc83426df287a511938ced2d7b6c843-limit_2000

 

តើអ្នកពិចារណាដោយខ្លួនឯងហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់អស់ទាំងនេះដែលរឺទេ? យើងមិនអាចនិយាយអំពីមធ្យមរបស់អ្នកដែលហ៊ានប្រថុយនោះទេ យើងកំពុងនិយាយអំពីប្រភេទនៃសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចចូលទៅខ្លាំងណាស់ខុសណាស់។ នៅក្នុងការពិតទាំងនេះគឺជាប្រភេទនៃហានិភ័យនិមួយៗដែលអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ។

យើងមិនបន្ទោសអ្នកប្រសិនបើចម្លើយគឺទេ។ មនុស្សទាំងនេះទទួលយកការរស់នៅលើគែមដល់កម្រិតថ្មីមួយទាំងមូល, ហើយអ្វីដែលពួកគេសម្រេចបានជាធម្មតាគឺមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។ សូមពិនិត្យមើលពួកគេនូវខាងក្រោមហើយសួរខ្លួនឯងថា: តើខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរឬទេ?

១. នៅក្នុងទ្រុងក្នុងសមុទ្រហើយមានត្រីឆ្លាម

Let's just hope this cage is a tough one.

២. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងនឹងលោតឆ័ត្រ ហេតុអ្វីបានជាមិនធ្វើវានៅទីក្រុង Dubai ?

If you're going to skydive, why not do it in Dubai?

៣. ជិះស្គីនៅជុំរាលភ្នំភ្លើង

Volcano boarding in Nicaragua, for when the waves just don't do it for you anymore.

៤. ជិះទូកនៅជុំរាលទឹកជ្រោះ

Waterfall kayaking looks impressive -- that is, if he made it out alive.

៥. ការលោតនៅក្នុងលំហរ

Jumping from space -- because if you're an astronaut, you've got to get it while the getting is good.

៦. ការដើរលើជុំរាលកំពូលអាគារ

Hanging on the 65th floor of the building in Bangkok, just another normal Wednesday.

៧. ការជិះកង់តាមជុំរាលភ្នំ

A new definition of mountain biking.

៨. ការលោតពីច្រាំងថ្មចោទចូលទៅក្នុងទឹក

Cliff Jumping at Paradise Cove in Colorado seems like a fun way to spend a day, if you're brave enough to make the first move.

៩. ការជិះកង់ជើង១នៅតាមជុំរាលភ្នំ

Just another afternoon, balancing off of Eskil Rønningsbakken in Norway.

១០. ការលោតឆត្រ័យោងពីកំពូលភ្នំ

Base jumping in Yosemite is not for the faint of heart.
អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register