រូបភាពសេចក្តីស្រលាញ់នៃម្តាយរបស់នៅក្នុងព្រៃ

lifebuzz-98ee5d61393408d54ec3e53145a79814-limit_2000

 

ជាម្តាយបាននាំមកនូវសំណួរយ៉ាងច្រើននិងផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់កូន។ វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងសម្បើមមើលថែរក្សាជីវិតកូនៗ។ នគរសត្វនេះត្រូវបានពោរពេញទៅដោយម្តាយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់កូនចៅរបស់ពួកគេដើម្បីរស់និងលូតលាស់នៅក្នុងព្រៃ។

ខាងក្រោមនេះជារូបថតកក់ក្ដៅនៃសកម្មនឹងការងារយ៉ាងខ្លាំងមួយចំនួននៃកូនៗនិងម្តាយមួយចំនួន។

ខ្លារខិនប្រឡែងលេងជាមួយកូនៗរបស់គេ

The cheetah stays with her litter for two years. She teaches them how to hunt and avoid predators.

រមាសបណ្តើរកួនរកចំណី

Although white rhinoceros tend to prefer living a solitary life, the females make an exception when it comes to their babies. The calf usually stays with the mom for three years, until it's ready to be on its own.

ត្រីបាឡែនប្រឡែងលេងជាមួយនិងកូន

The solitary humpback whale stays with her offspring for the first year of its life. The mama does not let the calf out of her sight during this time.

សត្វ Penguin ថើបកូនរបស់ខ្លួន

The gentoo penguin incubates her egg, taking turns with her partner taking care of it. The mom also shares parenting duties after hatchling.

ខ្លាឃ្មុំដាក់កូនរបស់គេលើខ្នងដើរលេង

Grizzly bears will care for her cubs for up to three years. The protective mom will attack any human or animal she perceives getting too close to her offsprings.

សត្វឈ្លូសប្រឡែងលេងជាមួយនិងកូនរបស់គេ

Moose have a strong relationship with their calves. The mom chases the sons away at two years old, while she allows the daughters to stay with her or in close proximity.

ខ្លាឃ្មុំសរតំបន់ប៉ូលបណ្តើរកូនរកចំណី

The polar bear raises her cubs on her own. Her babies stay with her until two years old, learning all the skills to survive in the cold.

សត្វភេដាក់កូនលើពោះបណ្តែតខ្លួនលេងលើទឹក

It's all about the water for otters. Moms give birth in the water and nurse while floating on their backs. The mother then teaches her young how to swim and hunt.

ត្រី dolphins ហែលលេងជាមួយកូនៗ

Bottlenosed dolphins nurse their young till 18 months. The calf stays with the mother until the age of six, creating a strong bond.

សត្វខ្លាញីកំពុងលឹឍកូនរបស់គេ

The female tiger allows her cubs to ambush her. This is part of their learning how to hunt and survive once they leave her side.
អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register