គូស្នេហ៍ ១០គូ ស្រលាញ់គ្នាតាំងពីក្មេងរហូតដល់រៀបការជាមួយគ្នា

lifebuzz-e439a9e7294d148511f39d6ac9ae2b9b-limit_2000

មានភាពរឿងរ៉ូមែនទិចនិងដ៍គួរអោយស្រឡាញ់រាប់មិនអស់របស់ប្រជាជនបានជួបនិងការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់មាន។ វាអាចជាសិស្សរួមសាលាដែលអ្នករបានរៀនសាលាជាមួយគ្នារយៈពេលនៃសិស្សបឋមដែលទាំងអស់នៃរំពេចបានប្លែងទៅជាមនុស្សដែលអ្នកចង់ចំណាយពេលនៅសល់នៃជីវិតរបស់អ្នកជាមួយ។

វាជាការលំបាកក្នុងការស្រមៃថាមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់នៅក្នុងពេលសិស្សាសាលានេះអាចនឹងថ្ងៃមួយធំឡើងទៅជាប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះជារឿងរ៉ាវខ្លះនៃភាពក្ដៅក្នុងនាមមនុស្សដែលបានជួបប្រជុំគ្នានិងបានរក្សាទុកសេចក្ដីស្រឡាញ់វ័យក្មេងរបស់ពួកគេ។

១. ស្រលាញ់គ្នា ១៥ ឆ្នាំ ទើបពួកគេរៀបការ

They may have met as kids but their love was genuine.

២. ស្រលាញ់គ្នា ១៤ ឆ្នាំ ទើបពួកគេរៀបការ

Fun times at the beach with your best friend.

៣. ស្រលាញ់គ្នា ៥ ឆ្នាំ ទើបពួកគេរៀបការ

The playground was where they went on dates.

៤. ស្រលាញ់គ្នា ១៥ ឆ្នាំ ទើបពួកគេរៀបការ

Their love affair began on the beach.

៥. ស្រលាញ់គ្នា ១៥ ឆ្នាំ ទើបពួកគេរៀបការ

She knew he needed her back then.

៦. ស្រលាញ់គ្នា ៧ ឆ្នាំ ទើបពួកគេរៀបការ

She was taller than him when they fell in love.

៧. ស្រលាញ់គ្នា ១០ ឆ្នាំ ទើបពួកគេរៀបការ

It may be 10 years since they fell in love.

៨. ស្រលាញ់គ្នា ១៣ ឆ្នាំ  ទើបពួកគេរៀបការ

They may have been kept apart for a couple of years but that didn't stop their love.

៩. ស្រលាញ់គ្នា ៦ ឆ្នាំ ទើបពួកគេរៀបការ

High school sweethearts in 2006.

១០. ស្រលាញ់គ្នា ១៥ ឆ្នាំ  ទើបពួកគេរៀបការ

They went to elementary school together and lost touch for about 15 years.
អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register