ម៉ូតសក់ពេញនិយមទាំង ១០ម៉ូត របស់បុរសក្នុងឆ្នាំ ២០១៦

swisshairbyzainal_and-long-wild-textured-hair-on-top-skin-fade-haircut

 

ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងឆ្លងកាត់ នៅជាងកាត់សក់កំពុងតែទទួលបានកាន់តែច្រើនមានគំនិតច្នៃប្រឌិត។ វាទាំងអស់អំពីការសម្លឹងមើលទៅទាន់សម័យនិងកាលីប, និងការកាត់សក់ខ្លីជាធម្មតាអ្នកកាត់សក់ត្រូវមានជំនាញខាងច្នៃម៉ូតនិងកាត់តាមដម្រូវការរបស់ភ្ញាវ។

ពិនិត្យរូបភាពទាំងនេះនៃការកាត់សក់ទាន់សម័យនិងកាលីបរបស់យុវវ័យទាំង ១០ ម៉ូត សម្រាប់បុរសដើម្បីមើលឃើញនូវអ្វីដែលទាន់សម័យ។

1

tombaxter_hair_and cool textured quiff haircut for men

2

swisshairbyzainal_and cool pompadour haircut for men

3

bolinbarber_and cool pompadour undercut hairstyle for men

4

swisshairbyzainal_and long wild textured hair on top skin fade haircut

5

juliuscaesar_and cool undercut haircut for men

6

sidsottungacademy_and cool short textured haircut for men

7

deakinandwhite_and nice natural looking pompadour quiff

8

mensworldherenkappers_and cool undercut haircut for men long fringe

9

criztofferson_and skin fade and wild textures on top

10

charliegray248_and short sides and longer hair on top haircut for men

អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register